Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
w Warszawie
Hermes - indywidualne wyniki egzaminów

Indywidualne wyniki uczniów szkół podstawowych są dostępne od 29.05.2015.