Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
w Warszawie
Hermes - indywidualne wyniki egzaminów

Indywidualne wyniki uczniów:

gimnazjum 16 czerwca 2017 r.
liceum 30 czerwca 2017 r.