Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
w Warszawie
Hermes - indywidualne wyniki egzaminów

Indywidualne wyniki uczniów
będą dostępne od:
-sprawdzian - 24.05.2016.
-egzamin gimnazjalny - 17.06.2016
-egzamin maturalny - 05.07.2016

Szanowni Państwo,
przy nieudanej próbie logowania, proszę przed wpisaniem swojego
loginu nie wpisywać pierwszych dwóch zer.